5810 - Moms på byggegrunde - betingede købsaftaler

I forlængelse af BL informerer nr. 5110 kan vi oplyse, at Skatteministeriet på baggrund af vores høringssvar har udtalt følgende:

"Der skal betales moms af leveringer af byggegrunde og særskilte leveringer af bebyggede grunde der sælges den 1. januar 2011 eller senere.

Salg af byggegrunde og særskilt levering af bebyggede grunde, der er solgt før lovens ikrafttræden, er ikke omfattet.

Det betyder, at for sådanne grunde, hvor der er indgået bindende aftale om køb før 1. januar 2011, skal der ikke betales moms, uanset det momsmæssige leveringstidspunkt er efter 1. januar 2011.

Ved en bindende aftale forstås en aftale, som begge parter har underskrevet eller på anden måde har tiltrådt, uanset om aftalen kaldes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Ved købstilbud forstås et accepteret købstilbud.

I forbindelse med offentligt støttede byggerier (almennyttige boliger) er det herefter uden betydning for, om der foreligger en bindende aftale om levering af en byggegrund, at købsaftalen, skødet m.v., er betinget af kommunens godkendelse af skema B."

Vi gør opmærksom på, at det som følge af Skatteministeriets definition af en købsaftale formentlig ikke er tilstrækkeligt med kommunalbestyrelsens ensidige beslutning om et grundsalg - der skal altså foreligge et dokument, der er underskrevet af begge parter.

Vi kan desuden henvise til Skatterådets bindende udtalelse SKM-2010.662.SR:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1910572&vId=0

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her