5710 - Nye lovbekendtgørelser af almenboligloven og den almene lejelov

Til medlemmernes orientering og brug vedlægges de nyeste lovbekendtgørelser af de 2 vigtigste love for den almene sektor. Det drejer sig dels om lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010  af lov om leje af almene boliger og dels om lovbekendtgørelse nr. 1040 fra den 1. september 2010 af lov om almene boliger m.v.

Hermed foreligger de 2 love med de ajourførte og gældende lovtekster, idet et par tidligere lovændringer er indarbejdet i de samlede lovtekster.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Preben Mathiesen på 33 76 20 56 og på pm@bl.dk

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her