5510 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010 2012 og gartneroverenskomst 2010 - 2012

Den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer er nu trykt og vedlægges til hvert medlem. Af ændringer kan nævnes, at overenskomsten nu fremtræder med større bogstavtyper og dermed er læsevenligheden øget betragteligt. Boligorganisationen kan bestille flere trykte eksemplarer ved henvendelse til BL (arbejdsgiverfunktionen).

Ligeledes er gartneroverenskomsten blevet trykt, men vedlægges ikke grundet det forholdsvis lille antal ansatte. Hvis den trykte overenskomst ønskes tilsendt, skal boligorganisationen blot henvende sig til BL (arbejdsgiverfunktionen).


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

 

 

Søger du bolig? - Klik her