1010 - Nye sygeerklæringer m.m.

I forlængelse af tidligere udsendte BL-informerer (nr. 45 og nr. 54 i 2009) er det velkendt, at der i oktober 2009 indførtes regler om arbejdsgiveres krav på at få mulighedserklæringer ved medarbejderes sygdom. Samtidig afskaffedes den hidtidige erklæring om uarbejdsdygtighed. Dette var imidlertid ikke ensbetydende med, at de ansættelsesretlige regler om en arbejdsgivers mulighed for at rejse krav om dokumentation for lovligt fravær på grund af sygdom for så vidt ændredes, og blandt andet af denne grund opstod der nogen usikkerhed og polemik i efteråret 2009 hos såvel arbejdsmarkedets parter som hos lægerne om rettigheder og forpligtelser.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har, efter at have konsulteret arbejdsmarkedets parter sidst i 2009, udsendt en pjece her i januar 2010 om arbejdsgiveres muligheder og lønmodtageres pligter i relation til forskellige typer af lægeerklæringer dels om de regler, som er trådt i kraft med årsskiftet om fastholdelsessamtaler. Hermed skulle der være skabt større klarhed over indholdet af reglerne.

Pjecen omhandler bl.a. en beskrivelse af de to eksisterende lægeerklæringer - mulighedserklæringen og friattest. Pjecen beskriver tillige de frister for samtale og afgivelse af mulighedserklæringen, der findes i den nye lovgivning. Hertil har arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en række eksempler på, hvornår den ene erklæring er mere anvendelig end den anden.

På siden findes i øvrigt en anden publikation, der er en huskeliste til arbejdsgiverne om de nye sygeregler, og om hvorledes de kan gribes an i forhold til den syge medarbejder.

En tredje publikation på samme side viser et eksempel på en fastholdelsesplan, hvortil der er udarbejdet en vejledning.

BL anbefaler, at boligorganisationerne læser/downloader ovennævnte materiale.

Det bliver i midlertidigt interessant at følge udviklingen af reglerne i praksis, og efter BL´s opfattelse bliver det særligt interessant at se, hvilken betydning manglende anvendelse af reglerne vil få for sager om afskedigelse på grund af sygdom og domstolenes vurdering af sådanne afskedigelsers saglighed.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her