0910 - Kontakt til ikke bolighavende medlemmer i boligforeninger

I BL Informerer nr. 8, 21. januar 2010, oplyses det, at alle boligforeninger også er forpligtet til at udsende et informationsbrev til alle ikke bolighavende medlemmer af boligforeningen. For mange boligforeninger kan det blive en meget stor og bekostelig udsendelse, hvor det må forudses, at en betydelig del af brevene returneres, fordi medlemmerne har skiftet adresse eller er gået bort.

For at minimere omfanget af spildte portopenge skal vi oplyse om, at Post Danmark har et produkt, der hedder adressevask.

Princippet er, at boligforeningen elektronisk indsender sin liste over ikke bolighavende medlemmer til Post Danmark, som herefter fjerner de samhørende navne og adresser, som ikke kan genfindes i postvæsenets officielle database, og hvor brevene derfor i praksis ville blive returneret alligevel.

På baggrund af den "vaskede" adresseliste kuverterer og udsender Post Danmark herefter brevene til en fordelagtig pris til de "levende" adresser. Adressevasken forudsætter således, at der også indgås en aftale med Post Danmark om forsendelse af brevene.

Prisen for en adressevask er 1.850 kr. i opstartsgebyr og 0,30 kr. pr. adresse, samt porto og gebyr for at kuvertere og udsende brevene til de "levende" medlemmer.

Boligforeninger, som ønsker at bruge dette produkt, skal tage direkte kontakt til en sælger fra Post Danmark på telefon 70 100 115.

Det skal bemærkes, at tiden er knap, idet medlemmerne af boligforeningerne skal have modtaget brevet inden den 1. marts 2010.

For en ordens skyld skal det understreges, at forpligtelsen til at sende breve til boligforeningernes ikke bolighavende medlemmer kan opfyldes ved alene at sende breve til de "levende" medlemmer, når der er foretaget officiel adressevask af Post Danmark. Det er vigtigt, at medlemmerne sørger for opbevaring af dokumentationen for en sådan adressevask m.v., hvis der senere skulle opstå tvivlsspørgsmål.

Venlig hilsen

Bent Madsen / Søren Madsen

Søger du bolig? - Klik her