0510 - Vejledning om undersøgelse af PCB i bygninger

Opmærksomheden på miljøgiften PCB er forholdsvis ny i Danmark. I foråret 2009 udgav myndighederne et faktaark, hvori der også er angivet nogle grænseværdier.

Indtil videre har der kun været nogle få undersøgelser af forekomsten af PCB. Den største er formentlig gennemført af boligselskabet KAB, som har foretaget en screening af alle sine 50.000 boliger, og der er fundet PCB over grænseværdierne i 295 boliger.

Boligorganisationerne har ikke pligt til at undersøge deres boligmasse for PCB, men det må forventes, at der på frivillig basis vil blive gennemført undersøgelser. Derfor har BL bedt boligselskabet KAB om at udarbejde en vejledning om undersøgelse af almene boliger for PCB.

Vejledningen er vedlagt og omfatter ud over tilrettelæggelsen af de tekniske undersøgelser også forslag til procedurer for information af beboere og afhjælpning m.v., hvis der findes PCB. Det skal her præciseres, at selv om det er frivilligt at undersøge for PCB, så er der pligt til at løse problemet, hvis der forekommer PCB i koncentrationer over grænseværdierne.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Gert Nielsen

 

Bilag - Vejledning i undersøgelse af PCB i almene boliger

Bilag 1 - PCB Fakta ark

Bilag 2- Information om PCB i dele af Farum Midtpunkt

Bilag 3 - Information fra beboermøde

Bilag 4 - Spørgsmål - svarpapir om PCB i Farum Midtpunkt

 

 

Søger du bolig? - Klik her