0310 - Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1. 2010

Efter bekendtgørelse nr. 1288 af 18. december 2009 om støtte til almene boliger m.v., § 14 stk. 2, er maksimumsbeløbet for 2010 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Tilsagn fra d. 1. januar 2008 til og med 30. juni 2009

Boligtype

Region1)

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Hovedstadsregionen

19.530

Provinsen

16.660

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

25.710

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

22.470

Øvrig provins

20.110

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

22.980

Provinsen

20.110

Tilsagn fra d. 1. juli 2009

Boligtype

Region2)

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Hovedstadsregionen

20.710

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

17.660

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

17.660

Øvrig provins

16.660

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

25.710

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

22.470

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

21.310

Øvrig provins

20.110

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

24.360

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

21.310

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

21.310

Øvrig provins

20.110

1) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter samt Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner.

2) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter samt Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner.

Efter bekendtgørelse nr. 1288 af 18. december 2009 om støtte til almene boliger m.v., § 15 stk. 1, er energitillægget for 2010 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Byggeritype

Påbegyndelsesår

2009

2010

Etagebyggeri

Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

1.020

1.040

880

900

Med venlig hilsen

          p.f.v.

Bent Madsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her