0110 - Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2009

Nr.:

Dato:

Emne:

 

 

 

0109

9. januar

Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2008

0209

9. januar

Nyt om moms og lønsumsafgift

0309

15. januar

Overenskomst for akademikere

0409

15. januar

Ny løntabel pr. 1. marts 2009

0509

29. januar

Boligydelse og Boligsikring 2009 Lån til indskud 2009

0609

26. februar

Forårspakke 2.0 - Regeringens udspil til skattereform

0709

26. februar

Betalingsfristerne for indeholdt A-skat, AM-bidrag og moms udskydes

0809

5. marts

Ungdomsboligbidrag i 2008 og 2009

0909

19. marts

Løntabeller og inspektøroverenskomsten 2009

1009

19. marts

Løntabeller og HK-overenskomsten 2009

1109

19. marts

Ny tilskudsordning kun til beboerne og ikke til kollektive arbejder i afdelingen

1209

2. april

Ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. samt ny vejledning om samlet udbud

1309

2. april

Boligaftale om ny styring og finansiering

1409

2. april

Ikke renoveringstilskud til arbejder udført som kollektiv råderet

1509

23. april

Nye regler fra 1. juni 2009 om 14 dages påkravs-/hævefrist og om nyt fast påkravsgebyr på 250 kr.

1609

30. april

Kompetence- og uddannelsesfonde og bidrag til disse

1709

30. april

Statistiske nøgletal

1809

30. april

Lægdommere ved boligretterne

1909

30. april

Elspareportalen er åbnet

2009

7. maj

Moms og lønsumsafgift - opgørelse af medlemmernes tilbagebetalingskrav, inkl. renter, efter Højesterets dom

2109

7. maj

Styringsreformen - fællespjece fra KL og BL

2209

7. maj

Revision af nøgletal for entreprenører

2309

14. maj

Moms og lønsumsafgift - tilbagebetalingskravene kan også omfatte 2. kvartal i 1996 - rettelse herom fra SKAT

2409

20. maj

EMO - usikkerhed om ny lovgivning om energimærkning

2509

20. maj

Byggeskadefondens Årsberetning 2008

2609

28. maj

Indgåelse af landsdækkende overenskomst for akademiske medarbejdere i den almene sektor mellem de akademiske organisationer og BL

2709

28. maj

Lønstatistik 2008

2809

8. juni

Information om selvvalgt uddannelse og kompetencefond

2909

8. juni

Energimærkning nu eller senere?

3009

11. juni

Fusioner mellem almene boligorganisationer udløser ikke ejerskifteafgifter på (afdelings-) ejendommene

3109

11. juni

Ny styring og finansiering

3209

18. juni

Medlemsrabat på brug af Haraldskær

3309

25. juni

Henlæggelse til dispositionsfond

3409

25. juni

AC-OK 2009-11

3509

25. juni

Forvaltningskonference 2009

3609

2. juli

Statistik januar 2009

3709

2. juli

Aftale om håndtering af affald under strejke

3809

2. juli

Tid til at søge Integrationspriserne

3909

2. juli

Digital tinglysning og midlertidig lukning af tinglysningen

4009

6. august

Bredbåndsdagene 2009

4109

6. august

Digital tinglysning - rettelse til BL Informerer nr. 39 - 2009

4209

13. august

Det lokale kriminalpræventive samarbejde i kreds- og lokalråd

4309

20. august

Aftale om praktikpladser

4409

20. august

Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2010

4509

27. august

Ændringer i sygedagpengeregler m.m.

4609

3. september

Digitalisering af TV-signaler

4709

10. september

Aftrapning af rentesikring i 2010

4809

10. september

Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

4909

10. september

Ansøgningsfristen for nyere byggerier for overgang til den nye og bedre finansiering udløber den 30. september 2009

5009

28. september

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

5109

24. september

Tilskud til "skæve boliger" for særligt udsatte grupper

5209

24. september

Lidt mere af det hele - Danmarks almene boliger

5309

30. september

Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsreformen

5409

30. september

Opfølgning på de nye sygedagpengeregler m.m.

5509

19. november

Elektronisk/digital tinglysning - desværre også problemer for den almene sektor

5609

19. november

Moms og lønsumsafgift - renter af tilbagebetalte afgifter m.v.

5709

26. november

Information om Kooperationen og BL

5809

7. december

Udkast til målsætningsprogram for BL 2010 - 2014

5909

8. december

Kampagneplakater og kampagne-t-shirts

6009

10. december

Aftale om præmie ved oprettelse af praktikpladser m.m.

6109

10. december

Klimabolig - fremtidens byggeri

6209

14. december

Generationsskifte i direktionen i BL

6309

14. december

Medlemskontingent 2010

6409

14. december

Statistik 2010

6509

14. december

Dokumentationspakke

6609

17. december

Digital tinglysning

6709

22. december

Nye bekendtgørelser m.v. - principielt gældende fra 1. januar 2010

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her