5509 - Elektronisk/digital tinglysning – desværre også problemer for den almene sektor

Udover de i pressen omtalte helt generelle problemer med forsinkelser osv. efter indførelsen af den digitale tinglysning vedrørende fast ejendom i hele Danmark, har der desværre - mod forventning - også vist sig specielle problemer for digital tinglysning af afdelingspantebreve gennem autorisationsordningen for særlige anmeldere, herunder realkreditinstitutterne.

I en brevveksling i løbet af foråret og sommeren 2009 med Tinglysningsretten i Hobro ved rettens præsident Søren Sørup Hansen, havde BL fået løfte om, at der ikke ville opstå nævneværdige problemer for sektoren. Dette fastholdt Tinglysningsretten senest i et brev (mail) fra den 29. juni 2009 til hele Finanssektoren, der var bekymret over situationen. Det har desværre nu vist sig, at der var grund til denne bekymring, idet ingen realkreditinstitutter - så vidt vides - endnu er kommet igennem det nye tinglysningssystem i forbindelse med tinglysning af almindelige pantebreve i de almene afdelinger under den nævnte autorisationsordning.

Dette er naturligvis stærkt utilfredsstillende og helt uholdbart for både anmelderne og hele vores sektor.

Vi er derfor i tæt kontakt med både Finanssektoren og Indenrigs- og Socialministeriet, og vi arbejder kraftigt for en snarlig løsning. Vi har tillige på ny henvendt os direkte til Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten og forventer snarligt svar.

Lige så snart vi får afgørende nyt, vil vi informere igen, og vi følger udviklingen nøje.

Læs mere om digital tinglysning

 

Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen                                    /                            Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her