5409 - Opfølgning på de nye sygedagpengeregler m.m.

I forlængelse af BL-informerer nr. 45 2009 om ændringer i sygedagpengeregler m.m. vil BL blot meddele, at mulighedserklæringen, der kan benyttes fra den 5. oktober 2009 og som i princippet erstatter den nuværende lægeerklæring om uarbejdsdygtighed.

Udover den ny mulighedserklæring har Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet en vejledning om den ny erklæring, og denne findes ligeledes på ovennævnte link.

Herudover har Beskæftigelsesministeriet forfattet "Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagers sygdom", og den findes på ministeriets hjemmeside www.bm.dk under menupunktet "Sygefravær".

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Gert Nielsen                   /                     Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her