5309 - Orientering om regelændringer i forbindelse med styringsreformen

I forbindelse med styringsreformen m.v. træder en række regelændringer for den almene sektor i kraft fra den 1. januar 2010. Dette er der blandt andet orienteret om i BL-Informerer nr. 31 fra 11. juni.

Omkring den 1. december ventes udsendt en række bekendtgørelser om det nye regelsæt, men allerede nu er det vigtig for boligorganisationerne at få en forhåndsorientering om blandt andet regnskabsregler, ventelistegebyrer m.v. Derfor har Indenrigs- og Socialministeriet og BL udarbejdet et orienteringsmateriale, som er vedlagt som hhv. bilag 1 og 2.

Tidsplanen er meget presset frem til ikrafttrædelsen af styringsreformen 1. januar 2010, og det må forudses, at vejledninger m.v. først udsendes i løbet af foråret 2010. Derfor kan der opstå usikkerhed omkring det nye regelsæt, og vi vil selvfølgelig så hurtigt som overhovedet muligt orientere om de nye bekendtgørelser og vejledninger. 

 

Med venlig hilsen

 Gert Nielsen                                    /                                  Bent Madsen


Bilag 5309-1

Bilag 5309-2

Søger du bolig? - Klik her