5209 - Lidt mere af det hele - Danmarks almene boliger

Efter grundige drøftelser i BL´s forretningsudvalg og bestyrelse er det besluttet at iværksætte en omfattende imagekampagne for vores almene boliger.

Kampagnen går i luften med annoncering i TV 2, TV 3 og TV 2 Charlie mandag den 28. september. Efter en periode på tre uger afløses TV af annoncer i Politiken, Berlingske og Jyllandsposten. Annonceringen i dagbladene starter ca. 19. oktober og i hver runde er der to annoncer i hvert medie. Denne kombination gentages i alt 5 gange i løbet af perioden september 2009-oktober 2010. Der er også etableret en hjemmeside med oplysninger om kampagnen, ligesom der sikres opmærksomhed på nettet via Google Search.

Kampagnens formål er at fortælle om livet i de almene boliger. Kampagnen forsøger ikke at sælge forskellige politiske budskaber. I stedet vises i et enkelt billedsprog noget om livet for mange forskellige mennesker, der lever med deres glæder og sorger i de almene boliger. Vi forsøger ikke at lave et skønmaleri - det vil ikke være troværdigt. Vi viser livet, som det faktisk leves som en positiv historie med lidt mere af det hele, som det hedder i kampagnen.

Det er en kampagne, som sigter på at gøres danskerne stolte over Danmarks almene boliger. Kun derigennem skabes der langsigtet tilslutning til at sikre ordentlige rammer for det almene boligarbejde.

Vi omtaler kampagnen i det nr. af Boligen, som kommer på gaden om få dage. Vi vil i øvrigt følge op med udsendelse af plakater, en bog med kampagnens fotos samt tilbud om køb af t-shirts med kampagnemotiv.

Vi skal også opfordre medlemmerne til at udnytte den positive energi, som forhåbentlig opstår i kampagnens kølvand til at profilere og markedsføre vores almene boliger. Ideer til åbent hus - arrangementer, fælles markedsføring om opnotering m.v. er velkomne. BL´s kredskonsulenter vil gerne være til rådighed med råd og dåd i forhold til sådanne lokale initiativer. 

Tag godt imod vores kampagne:  

LIDT MERE AF DET HELE DANMARKS ALMENE BOLIGER


Med venlig hilsen

Palle Adamsen            /         Gert Nielsen    

 

Søger du bolig? - Klik her