4809 - Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A. Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 88 stk. 5, vil højst kunne udgøre 112.457 kr.

Det nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2009.

  1. Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i hele 2010 forhøjet med

5 kr. til 255 kr. jf. Bl informerer nr. 15 af 23. april 2009.

C. Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger, forhøjes med 3 kr. til 131 kr. i 2010.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her