4609 - Digitalisering af TV-signaler

Fra 1. november 2009 udsendes alle TV-programmer fra DR og TV2 kun i digital form.

Digitaliseringen kan betyde, at boligorganisationerne skal foretage ændringer i afdelingers antenneanlæg.

Om der skal ske ændringer, og hvilke ændringer, der kan være tale om, afhænger af hvilken TV-forsyning, der er i den enkelte afdeling.

Afdelinger, der er forsynede med signaler fra YouSee eller Telia-Stofa, behøver ikke at foretage sig noget. Disse store leverandører konverterer signalerne til analog form, så beboerne fortsat både har mulighed for at modtage digitalt og analogt TV.

Ved leverancer fra en lokal antenneforening må boligorganisationen forhøre sig hos antenneforeningen, som er forpligtet til at distribuere signaler digitalt. Antenneforeningen er ikke forpligtet til at fortsætte med at distribuere Tv-signaler analogt.

Afdelinger med egen signalforsyning (egne antenner/paraboler og modtagestation) skal ombygges, så de fremover modtager og fordeler digitale signaler. Det er op til lokal beslutning, om man fortsat vil tilbyde lejerne analoge signaler, eller om man vil overlade det til hver enkelt lejer selv at konvertere signalerne via en dekoder.

Hvis det i lejekontrakterne mellem boligorganisationen og lejerne er anført, at udlejer leverer fælles signalforsyning, er boligorganisationen forpligtet til at sikre, at lejerne fra 1. november 2009 kan modtage signalerne digitalt.

Der er ingen forpligtelse til at levere analogt, men det vil være et stort ønske hos mange almene beboere, fordi man herved fortsat kan bruge de "gamle" TV-apparater uden dekoder. Hvis man har flere TV-apparater kan det især være dyrt at skulle udskifte alle TV-apparaterne eller at skulle leje flere dekodere.

Hvis boligafdelingen vælger kun at levere signaler digitalt, er boligafdelingen ikke forpligtet til konvertering i de enkelte boliger. Det er op til hver enkelt lejer at tilpasse sig eget modtageudstyr til de digitale signaler.

Beboere, der i dag modtager analogt antenne-TV skal for at kunne se digitalt TV enten købe et nyt fladskærms TV med indbygget digital modtager (typen DVB-C) eller købe/leje en digital modtagerboks i format MPEG4.

Beslutninger om ændringer i en boligafdelings TV-anlæg skal træffes af afdelingsmødet - med respekt for overholdelse af den gældende lovgivning.

Yderligere information kan læses i Boligen 2 (februar 2009), Beboerbladet nr. 3 (august 2009) og hentes på følgende relevante hjemmesider:

www.detnyetv-signal.dk

www.digitaliseringen.dk

www.dr.dk/DigitaltTV

http://www.kum.dk/sw44184.asp (særligt om "must carry" forpligtelserne)Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her