4209 - Det lokale kriminalpræventive samarbejde i kreds- og lokalråd

Kommunal- og politireformerne har medførte ændringer i, hvordan samarbejdet mellem kommunerne, politiet og andre samarbejdspartnere organiseres. Politiet har pligt til at oprette kreds- og lokalråd og til at inddrage det omgivende samfund i det kriminalpræventive arbejde.

Generelt er der lagt op til en større fokus på det forebyggende kriminalpræventive arbejde end hidtil.

Boligorganisationerne har en klar interesse i at deltage i dette kriminalpræventive arbejde, hvor vidensudveksling, strategisk planlægning og prioritering af konkrete kriminalpræventive initiativer varetages lokalt. Blandt andet de boligsociale helhedsplaner betyder, at et stigende antal almene boligorganisationer arbejder målrettet med kriminalitetsforebyggelse, og der er i den forbindelse brug for et tæt koordineret samarbejde med politiet og kommunen.

De foreløbige erfaringer efter politireformen viser desværre, at boligorganisationerne ikke i så høj grad som ønsket er blevet inddraget i arbejdet i kreds- og lokalrådene. Herved spildes oplagte muligheder for at udveksle viden, samarbejde om håndtering af særlige målgrupper, aftale fælles pressestrategier, begrænse kriminalitet og hærværk m.m.

BL sender denne pjece, der kort orienterer om oprettelse af kreds- og lokalråd, som en opfordring til boligorganisationerne om at sikre sig indflydelse på det lokale kriminalpræventive arbejde. Det forestående kommunalvalg samt kommende dialogmøder med kommunerne kan blandt andet bruges til at synliggøre boligorganisationernes behov for samarbejde og inddragelse.

På politiets og kommunernes hjemmeside findes oplysninger om sammensætningen af lokalrådene og kontaktpersoner.

Hvis du vil vide mere om kreds- og lokalrådenes opgaver og forpligtigelser, kan man på www.dkr.dk downloade eller bestille hele idékataloget "Lokal forebyggelse af kriminalitet". Pjecen og kataloget er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Det Kriminal Præventive Råd med deltagelse af BL.

Yderligere information eller spørgsmål kan rettes til Lisa Fischel på 87 33 10 61 eller lfi@bl.dk.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lisa Fischel

Søger du bolig? - Klik her