4109 - Digital tinglysning - rettelse til BL informerer nr. 39 - 2009

Digital tinglysning - rettelse til BL informerer nr. 39 - 2009

I BL informerer nr. 39 af 2. juli 2009 er der beklageligvis indsneget sig en fejl vedrørende almene boligorganisationers mulighed for at søge om autorisation som anmelder.

Efter tinglysningsloven vil selskaber, foreninger, fonde og lignende under en række nærmere fastsatte betingelser således kunne søge om autorisation, og det må antages, at denne bestemmelse tillige omfatter almene boligorganisationer.

Læs mere om digital tinglysningMed venlig hilsen


Preben Mathiesen / Claus H. Pedersen

Søger du bolig? - Klik her