3709 - Aftale om håndtering af affald under strejke

Renovationsarbejdere nedlagde arbejdet i en række kommuner grundet en faglig disputs med arbejdsgiverne i juni måned.

I denne forbindelse er de ejendomsfunktionærer for hvem det var nødvendigt at udføre særligt arbejde, berettiget til et særligt tillæg efter følgende retningslinier:

1. Hvor omladning af husholdningsaffald sker fra beholder til en anden beholder, udbetales 1,67 kr. pr. bolig pr. strejkedag.

2. Hvor der anvendes longo pak-system, og hvor der sker særlig opbevaring af husholdningsaffald med efterfølgende oprydning til følge, udbetales 0,94 kr. pr. bolig pr. strejkedag.

Ovennævnte satser er blevet justeret i henhold til tidligere indgået aftale fra 1998.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et generelt tillæg til alle ejendomsfunktionærer, men alene dem, som opfylder ovennævnte betingelser.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her