3509 - Forvaltningskonferencen 2009

Forvaltningskonference, 17. - 18. august 2009

Vedlagt fremsendes program og tilmeldingsblanket for Forvaltningskonferencen 2009.

Forvaltningskonferencen er forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen.

Medlemmerne bedes give fyldestgørende oplysninger på tilmeldingsblanketten om stilling/funktion.


Tilmeldinger skal sendes til kontoret i København, hvorimod andre henvendelser om konferencen skal rettes til kontoret i Århus.

BL udsender bekræftelse på deltagelse og opkrævning af deltagerafgift.

Tilmelding er bindende.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Niels Sørensen


bl3509-bilag 1

bl3509-bilag 2

Søger du bolig? - Klik her