3409 - AC-OK 2009-11

DJØF har på vegne af AC-organisationerne meddelt, at overenskomsten indgået mellem BL og AC-organisationerne i den almene sektor i maj måned i år netop er blevet godkendt af deres respektive medlemmer og bestyrelser.

Der vedlægges løntabel for 2009.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt


bl3409

Søger du bolig? - Klik her