3209 - Medlemsrabat på brug af Haraldskær

Som tidligere oplyst har BL og Danmarks Lærerforening indgået en aftale om bortforpagtning af driften på BL's kursusejendom Haraldskær, idet BL fortsat er ejer af Haraldskær og har pligt til udvendig vedligeholdelse af bygninger, mens DLF via deres hotelkæde Sinatur står for selve driften og det indvendige.

Det har vist sig at være en fordelagtig aftale for BL, da omsætningen er forøget med en øget forpagtningsafgift til BL som konsekvens. Samtidig har Sinatur investeret betydeligt i forbedringer af værelser, undervisningslokaler m.v.

BL har derfor en direkte interesse i, at flest muligt bruger Haraldskær, og BL har aftalt med Sinatur, at BL's medlemmer kan opnå rabat ved brugen af Haraldskær ved medlemmernes egne kurser og arrangementer ligesom en tilsvarende rabat kan opnås på de fem andre hoteller i kæden under Sinatur.

Vi har på denne baggrund aftalt med Haraldskær og Sinatur, at vi orienterer BL's medlemmer om rabatmulighederne i vedlagte lille folder.

Haraldskær fungerer i dag som en særdeles smuk og veldrevet ejendom med en unik beliggenhed, og vi skal opfordre medlemmerne til at gøre god brug af vores egen kursusejendom.Med venlig hilsen


Gert Nielsen / Dorte Hjerrild

bl3209

Søger du bolig? - Klik her