3109 - Ny styring og finansiering

Det omfattende lovforslag, L208, om den almene sektors styring og finansiering er blevet vedtaget ved 3. behandling fredag den 29. maj. Efterfølgende er det blevet fastlagt, hvor meget de bindende maksimumbeløb forøges, når der også skal tages hensyn til de skærpede energikrav. Ministeriet har netop udgivet et orienteringsbrev om de nye regler om styring og finansiering, som er vedlagt denne BL-informerer og tillige findes på BL's hjemmeside.

Sammenholdt med hovedelementerne i boligaftalen, som der blev informeret om i BL-informerer nr. 13 af 14. april 2009, er det væsentligt at tilføje: 
 

  • Skærpede energikrav gælder for tilsagn efter 1. juli 2009, og ud over forøgelsen af maksimumbeløbene i finansieringsaftalen indføres et særligt energitillæg på 1.020 kr. pr. m2 for etagebyggeri og 880 kr. pr. m2 for lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel).
  • Overgangsordningen omkring finansiering betyder, at byggerier med skæringsdato fra og med 1. juli 2007 kan søge kommunen om overgang til ny finansiering inden 1. oktober 2009. Huslejenedsættelsen har i givet fald virkning fra 1. januar 2010.
  • Den såkaldte styringsdialog med kommunen skal gennemføres hvert år, mens der i lovforslaget var mulighed for at aftale en kadence på op til 3 år.
  • Tagboliger kan fremover også etableres som ejerboliger, private udlejningsboliger eller private andelsboliger.


For yderligere orientering om de mange regelændringer henvises til vedlagte orienteringsbrev fra ministeriet. Reglerne for den ny finansiering træder som nævnt i kraft pr. 1. juli 2009, og inden da vil ministeriet udsende en revideret støttebekendtgørelse, som der også vil blive orienteret om, så snart den foreligger.

Reglerne for den nye styring af den almene sektor træder i kraft pr. 1. januar 2010, og også her vil der blive informeret i takt med, at regler og procedurer konkretiseres.

Den vedtagne lov L208 er ikke vedlagt dette BL-informere, da den foruden at være ganske omfattende også er vanskelig umiddelbart at forholde sig til, da der er tale om ændringer i forhold til de allerede gældende love og regler på området. For de særligt interesserede skal dog henvises til følgende link til Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/doc.aspx?/samling/20081/MENU/00000002.htm


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

bl3109

Søger du bolig? - Klik her