2909 - Energimærkning nu eller senere?

I forlængelse af BL Informerer nr. 24/2009 har Energistyrelsen udsendt en pressemeddelelse med en kraftig kritik af BL's medlemsinformation.

Energistyrelsens pressemeddelelse indeholder efter vores vurdering nogle misvisende fortolkninger af den officielle evaluering af Energimærkningen. Energistyrelsens pressemeddelelse er distribueret meget bredt, og vi vedlægger derfor det svar, som BL har sendt til Energistyrelsen.

Det er usædvanligt, at BL på den måde i BL Informerer kritiserer lovgivning, der informeres om. Det gør vi kun, fordi det er meget betænkeligt at ofre meget store beløb på energimærkning i den nuværende situation.

Vi opfordrer i BL Informerer nr. 24/2009 således blot til, at medlemmerne "udsætter en uforholdsmæssig kostbar energimærkning, til der er vished om hvilke krav, der vil være gældende fremover". BL´s opfordring kan derfor ikke opfattes som en opfordring til brud på gældende lovgivning.

Vi forventer, at BL kommer i en dialog om udvikling af en revision af energimærkningen, så der kan opnås en bedre balance mellem omkostningerne og de resulterende mulige energibesparelser. Samtidig forudsætter BL, at der i en ny ordning vil være mulighed for at drage nytte af allerede gennemført energimærkning.

Endelig vedlægger vi til orientering kopier af brevvekslingen med styrelsen inkl. styrelsens seneste brev af d.d.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström


bl2909-brev1

bl2909-brev2

bl2909-brev3

Søger du bolig? - Klik her