2509 - Byggeskadefondens Årsberetning 2008

Vedlagt fremsendes Byggeskadefondens årsberetning 2008. Blandt nyhederne kan peges på:

Nyt IT-program til vurdering af totaløkonomi
Ved disponering og planlægning af et byggeri har det stor betydning, at der til de væsentligste bygningsdele såsom klimaskærmen og vådrum vælges materialer m.v., hvor totaløkonomien - d.v.s. prisen, levetiden og vedligeholdelsesomkostningerne - for forskellige alternativer kan sammenlignes, således at der kan opstilles realistiske budgetter for anskaffelse, vedligeholdelse og udskiftning. Byggeskadefonden har derfor i samarbejde med Boligselskabernes Lands-forening fået udarbejdet en såkaldt Totaløkonomimodel, der frit kan downloades fra fondens hjemmeside https://www.bsf.dk/

Byggeteknisk erfaringsformidling 2008 i særskilt hæfte
I tilknytning til årsberetningen har fonden ligesom tidligere år udarbejdet et hæfte med udvalgte byggetekniske artikler, der - foruden totaløkonomi - drejer sig om: 

  • rustne elevatorer
  • bygbare tagboliger
  • udbedring eller øget drift af gruppe 2-svigt
  • utætte zinktage - teknisk og juridisk, hvor arkitekten var eneansvarlig

Sekretariat for ny privat byggeskadeforsikring
Fonden har primo 2009 indgået en 3-årig kontrakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen om bl.a. at formidle erfaringer fra eftersyn af private boligbyggerier til dansk byggeri. Byggeskade-forsikring af privat boligbyggeri er inspireret af Byggeskadefondens succes for det almene byggeri, og ordningen er obligatorisk for boliger, der opføres af professionelle bygherrer, og som har fået byggetilladelser siden 1. april 2008. De første 1-års eftersyn af private boligbyggerier foretages midt i 2009, og formidlingen af erfaringer fra private boligbyggerier til forebyggelse af fejl og byggeskader kommer derfor tidligst i gang i efteråret 2009.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her