2409 - EMO - usikkerhed om ny lovgivning om energimærkning

Vi har tidligere orienteret om de skærpede regler om energimærkning af ejendomme, som er vedtaget til at træde i kraft pr. 1. juli 2009. Skærpelserne består i, at alle lejligheder ved udlejning skal være forsynede med energimærke for ejendommen. Loven er vedtaget og udsat et par gange, og vi har haft forventninger om at modtage nærmere orientering fra Energistyrelsen om hvordan disse ændringer skulle iværksættes i praksis. En sådan information fra Energistyrelsen kan ikke forventes inden for et kort tidsrum.

Der er for nogle måneder siden offentliggjort en evaluering af EMO - den energimærkning, der har afløst de tidligere ELO-rapporter (energiledelsesordningen). Evalueringen var usædvanlig kritisk og konkluderede bl.a., at omkostningerne ved udarbejdelse af den lovpligtige energimærkning stod i et skærende misforhold til de mulige energibesparelser, som rapporterne kunne anbefale.

Den kritiske evaluering har medført, at der pågår overvejelser om ændringer af EMO-ordningen. En eventuel revision af reglerne for energimærkning sammenkædes med den Folketingets energipolitiske aftale. I klima- og energiministerens årlige redegørelse fra 30. april 2009 lægges der op til introduktion af et differentieret koncept for energimærkningen, hvor ressourcerne til udarbejdelse af mærkningen tilpasses bygningens stand og de forventede energibesparelser.

Den aktuelle situation er altså, at der er en lovgivning om energimærkning, som de offentlige bygningssejere (særligt kommunerne) helt åbenlyst tilsidesætter, og som regeringen har erkendt ikke er tilfredsstillende og derfor vil tage initiativer til at få ændret.

I denne særlige situation må der også udvises forståelse for at almene boligorganisationer vælger at udsætte en uforholdsmæssigt kostbar energimærkning, til der er vished om hvilke krav, der vil være gældende fremover. BL har oplyst Energistyrelsen om at vi ikke på det aktuelle grundlag kan anbefale vore medlemmer at bekoste flere nye EMO-undersøgelser, før der foreligger bedre information og en afklaring af de fremtidige krav.


Venlig hilsen


Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her