2309 - Moms og lønsumsafgift - tilbagebetalingskravene kan også omfatte 2. kvartal i 1996 - rettelse herom fra SKAT

Efter henvendelse til SKAT fra Revisionsinstituttet har SKAT i vedlagte nye meddelelse fra i dag rettet SKM 2009, 320. SKAT, som var vedlagt BL-Informerer nr. 20 af 7. maj 2009. Rettelsen
betyder, at (nogle af) medlemmerne vil kunne kræve eventuel forkert betalt lønsumsafgift og/eller moms tilbagebetalt for et yderligere kvartal tilbage i tid, nemlig også for april kvartal 1996 med tilhørende renter.

Hvis medlemmerne anvender eller allerede har anvendt det skema i Bilag 2, som var vedlagt BL-Informerer nr. 20, skal skemaet derfor tilrettes, eller der må eventuelt til SKAT eftersendes et ekstra tilbagebetalingskrav, omfattende det nye kvartal i 1996 med renter, indtil tilbagebetalingen sker.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen


bl2309

Søger du bolig? - Klik her