2209 - Revision af nøgletal for entreprenører

Nøgletalssystemet for entreprenører er endnu engang blevet ændret. Pr. 1. maj er en ændringsbekendtgørelse således trådt i kraft, og den betyder en forenkling af nøgletallene og den digitale indberetning.

De nærmere ændringer af nøgletalssystemet er der orienteret om i vedlagte orienteringsbrev fra Indenrigs- og socialministeriet "Orientering om ændring af nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri - Entreprenørnøgletal version 2". Desuden er også vedlagt kopi af ændringsbekendtgørelsen om nøgletal.

I orienteringsbrevet fra Indenrigs- og socialministeriet henvises der, udover ændringsbekendtgørelsen, også til "Systemnotat - entreprenørnøgletal, version 2" og til Velfærdsministeriets orienteringsbrev om den tidligere version af nøgletalssystemet fra april 2008. Systemnotatet beskriver overvejelserne bag ændringerne af nøgletalssystemet. Vi har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at udsende systemnotatet og det gamle orienteringsbrev med dette nummer af bl-informerer, men papirerne kan rekvireres i BL.

Endelig er der også vedlagt "Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v.". Der skal gøres opmærksom på, at denne vejledning vedrører den tidligere version af nøgletalssystemet, og ved anvendelse af vejledningen er det derfor vigtigt at være opmærksom på de ændringer, der er indført pr. 1. maj 2009. Det forventes, at der i efteråret 2009 udgives en opdateret vejledning, hvor de seneste ændringer er indarbejdet.


Venlige hilsner

Gert Nielsen / Bent Madsen

bl2209-1

bl2209-2


Søger du bolig? - Klik her