1709 - Statistiske nøgletal

Som sædvanlig kan der hos Danmarks Statistik købes et sæt statistiske nøgletal på boligområder. Tabellerne indeholder en række oplysninger om beboere i boligområder af demografisk, familiemæssig, socioøkonomisk og socialstatistisk karakter, hvor boligområdet sammenlignes med kommunen som helhed. Boligområderne kan frit defineres af den enkelte boligorganisation.

Der er i alt 16 tabeller i den pakke af statistiske nøgletal, baseret på de senest tilgængelige oplysninger, som Danmarks Statistik tilbyder. For at få alle tabeller skal der være mindst 300 personer i området. I områder på mellem 200 - 300 personer udgår tabel 11 og 12 og i områder mellem 100 - 200 personer udgår tabel 8 - 12. Er under 100 personer i det ønskede boligområde, kan kun tabel 1 leveres.

Prisen pr. boligområde er 2.250 kr. ekskl. moms (2.812,50 kr. inkl. moms). Ved bestilling af såvel papirtabeller som diskette skal der betales et tillæg på 10 %. For boligområder med under 100 personer koster det 1.300 kr. ekskl. moms (1.625 kr. inkl. moms) hvis tabel 1 ønskes, ellers koster det 1.245 kr. inkl. moms.

Afgives der bestilling på 25 områder eller derover, som alene ønskes leveret på diskette, kan der udarbejdes et specialtilbud.

I lighed med sidste år kan tabellerne bestilles via internettet på adressen www.dst.dk/bsn.

./.. Bestillingsblanket og yderligere information fra Danmarks Statistik er vedlagt.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her