1609 - Kompetence- og uddannelsesfonde og bidrag til disse

Som anført i BL-informerer nr. 20 i 2008 efter indgåelsen af de landsdækkende overenskomster indeholder disse oprettelsen af en kompetencefond for begge grupper og en uddannelsesfond for HK-elever, jf. § 14 i HK-overenskomsten og § 13 i inspektøroverenskomsten.

Kompetencefondene giver efter den 1. juni 2009 medarbejdere mulighed for en selvvalgt efteruddannelse. Hvilke relevante uddannelser, der for den enkelte medarbejder bliver mulighed for at byde ind på, bliver forhandlet i et udvalg, der forventes at være færdigt i første halvdel af maj måned 2009.

Kompetencefondens formål er at finansiere en betydelig del af medarbejderens omkostninger ved at tage en efteruddannelse, herunder løn, kursusudgifter m.m. En sådan fondsdannelse er i de senere år indført på en stor del af det danske arbejdsmarked og ofte blevet realiseret gennem overenskomstforhandlinger, og fonden fungerer i princippet som en barselfond med hensyn til refusion m.m.

Som det gælder ved ejendomsfunktionærernes uddannelsesfond og sektorens barselfond er det Kooperationen, som administrerer de nye fonde.

Med hensyn til bidrag skal boligorganisationerne inden d. 25. maj 2009 indbetale 500,00 kr. for hver fuldtidsmedarbejder omfattet af de to overenskomster. Bidraget er et årligt bidrag, og et indberetningsskema til dette brug vil blive udsendt snarest af Kooperationen. Fra næste år og fremover vil den årlige betaling af bidraget blive opkrævet først på året i forbindelse med de øvrige uddannelsesbidrag som opkræves af Kooperationen.

Der er tillige inden for HK-overenskomsten oprettet en uddannelsesfond i lighed med den eksisterende fond inden for ejendomsfunktionærområdet. Her er det årlige bidrag 12 øre pr. præsteret arbejdstime pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med HK. Dette bidrag bedes ligeledes være indbetalt inden d. 25. maj 2009, og Kooperationen vil snarest udsende et indberetningsskema til boligorganisationerne. Fremover vil bidraget blive opkrævet først på året i forbindelse med de øvrige uddannelsesbidrag som opkræves af Kooperationen.

Uddannelsesfondens formål er bl.a. at støtte markedsføringsmæssige tiltag, der sigter på at udbrede kendskabet til elevuddannelsen og samtidig udvide antallet af praktikpladser.

Når kompetencefondenes relevante uddannelser er på plads, vil BL naturligvis udsende yderligere materiale.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her