1509 - Nye regler fra 1. juni 2009 om 14 dages påkravs-/hævefrist og om nyt fast påkravsgebyr på 250 kr

Med det formål at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v. har Folketinget vedtaget at forlænge den gældende påkravs-/hævefrist fra 3 til 14 dage, jf. § 90, stk. 2, i den almene lejelov samt se vedlagte vedtagne lovforslag, L 92. På den måde får lejerne en længere betalingsfrist til at forhindre en ophævelse af deres lejemål, selvom de ikke har betalt lejen rettidigt. Samtidig fastsættes gebyret for disse påkravsskrivelser til et fast beløb på 250 kr. fra og med den 1. juni 2009. Gebyret reguleres dog løbende hvert år.

Hvis lejen stadig ikke betales, lejemålet ophæves, og hvis udlejer som følge heraf sender en anmodning til fogedretten om at sætte lejeren ud af boligen, så skal udlejeren/den almene boligorganisation senest samtidig med denne anmodning underrette den pågældende kommune. Kommunerne får således bedre muligheder end i dag for at hjælpe disse lejere.

Kommunernes vejledningspligt forøges generelt på området, og kommunerne får også større muligheder for at give flyttehjælp m.v. ved lejernes flytning til en billigere bolig. Der henvises til den nu vedtagne lovtekst, der får virkning for betalingspåkrav, som afgives fra og med den 1. juni 2009.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

bl1509

Søger du bolig? - Klik her