1409 - Ikke renoveringstilskud til arbejder udført som kollektiv råderet

Der har været noget modstridende informationer om beboernes muligheder for at kunne søge om tilskud efter den nye ordning med tilskud til renoveringsarbejder, og nogle boligorganisationer har fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fået den opfattelse, at alle såkaldte råderetsarbejder er omfattet af tilskudsordningen, herunder også den såkaldte kollektive råderet i henhold til § 37 b i lov om almene boliger.

Det er imidlertid nu fra Erhvervs- og Byggestyrelsen præciseret, at sådanne arbejder ikke er omfattet af tilskudsordningen. Efter § 37 b er det afdelingen, der træffer beslutning om og finansierer forbedringsarbejderne gennem låneoptagelse. Der er således ikke tale om, at den enkelte beboer udnytter sin individuelle råderet. Derfor er der i henhold til lovforslaget om tilskudsordningen ikke mulighed for at søge om tilskud til disse arbejder, idet det i lovforslagets bemærkninger er fastlagt at tilskudsordningen for lejerne "ikke rækker udover lejernes råderet i henhold til lejeloven og lov om leje af almene boliger".

Der er herefter kun mulighed for at søge om tilskud til arbejder udført efter reglerne om individuel råderet i den almene lejelov.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen


Søger du bolig? - Klik her