1209 - Ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt ny vejledning om samlet udbud

Velfærdsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 247 af 27. marts 2009 om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen). Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2009. Bekendtgørelsen vedlægges dette brev og kan i øvrigt findes på Velfærdsministeriets hjemmeside samt på Retsinformations hjemmeside: www.retsinformation.dk.

Med bekendtgørelsen indføres følgende regler i støttebekendtgørelsen:

I forbindelse med en byggesag skal bygherren foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres som et samlet udbud.

I forbindelse med en byggesag skal bygherren foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres på grundlag af en partneringaftale.

Ifølge de nye regler i støttebekendtgørelsens § 25a, stk. 1 og 2, skal bygherren i relevant omfang under hensyntagen til byggesagens størrelse, karakter og kompleksitet, foretage en systematisk vurdering af, om en konkret byggeopgave skal gennemføres som et samlet udbud eller på grundlag af en partneringaftale.

De almene bygherrer opfordres således med ændringen til at overveje, om et samlet udbud eller en partneringaftale kan være relevant i det projekt, der søges offentlig støtte til.

Samlet udbud er en samarbejdsform, der integrerer anlæg og drift af byggeri for at fremme en totaløkonomisk tankegang. I samlet udbud indgår alle udgifter til projektering, opførelse samt efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet over en årrække i udbuddet.

Velfærdsministeriet har udgivet en vejledning om samlet udbud. Der vedlægges et eksemplar efter aftale med Velfærdsministeriet.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Velfærdsministeriet og BL's udviklingsafdeling. Spørgsmål om samlet udbud kan rettes til Gunnar Staghøj Jensen på BL's Århuskontor (87 33 10 50) eller gsj@bl.dk

Til orientering kan endvidere oplyses, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i januar 2006 har udgivet en vejledning om partnering for både offentlige og offentligt støttede bygherrer (og inkluderer dermed alment byggeri), og i januar 2007 har udgivet en vejledning om samlet udbud for offentlige bygherrer. Begge vejledninger kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.


Venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her