1109 - Ny tilskudsordning kun til beboerne og ikke til kollektive arbejder i afdelingen

Som det er fremgået af medierne er tirsdag den 17. ds. indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en tilskudsordning til renoveringer m.v.

Den nye ordning indebærer ikke mulighed for, at der kan ydes tilskud til almene boligafdelinger, men kun til visse arbejder i boligen, som beboerne selv bekoster efter de almindelige regler for beboernes råderet m.v.

Tilskudsmulighederne udgør 40 pct. af lønudgifterne, dog maksimalt 15.000 kr., og endvidere kan der ydes tilskud på 25 pct. af materialer til særlige arbejder med energibesparende sigte, dog maksimalt 10.000 kr.

For boligorganisationerne vil der således kun kunne være tale om vejledning af beboerne i deres tilskudsmuligheder, mens overvejelser og ansøgninger om tilskud til almindelige afdelingsvise arbejder vil være overflødige.

Der er her tale om en beklagelig forskelsbehandling i forhold til de tilskudsmuligheder, som ejere af parcel, række og kædehuse får med den nye ordning.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her