0809 - Ungdomsboligbidrag i 2008 og 2009

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 65 i støttebekendt­gørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

Ungdomsboligbidraget reguleres en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset, opgjort for en 12 måneders periode, sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2008 og 2009 udgør følgende beløb:

Udbetalingsår
Tilsagnsår
Grundbeløb
2008
2009
1997
3600 1
4287
4412
1998
128 2
150
154
1999
129
149
153
2000
133
152
157
2001
137
152
157
2002
140
152
157
2003
144
155
159
2004
147
156
160
2005
149
156
160
2006
153
158
162
2007
156
158
161
2008
158
158
163
2009
165
165


Ungdomsboligbidraget
udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl1 Kr. pr. tilskudsenhed
2 Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her