6709 - Nye bekendtgørelser m.v. – principielt gældende

Efter aftale med Indenrigs- og Socialministeriet vedlægges følgende nye bekendtgørelser (bkg.) med 2 følgebreve fra ministeriet:

1. Bkg. om drift af almene boliger m.v.

2.  Bkg. om sideaktiviteter.

3. Bkg. om udlejning af almene boliger m.v.

4. Ændringsbekendtgørelse til bkg. om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger. (Udsendes senere)

5. Fire bekendtgørelser med tilhørende normalvedtægter for de forskellige organisationsformer for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer.

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almene boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger

6. Bkg. om støtte til almene boliger m.v.med særskilt orienteringsbrev fra ministeriet. I begyndelsen af januar 2010 vil Landsbyggefonden udsende en særlig meddelelse om den nye totaløkonomimodel, der forudsættes anvendt allerede på de første nybyggerisager i 2010 samt på nye renoveringssager med støtte fra Landsbyggefonden.

I det nye år vil vi selvsagt udsende yderligere information om de mange nye regler, herunder afholdes der en række temadage om de forskellige regelsæt, se vedlagte oversigt fra BL's kursusafdeling.

 

Med venlig hilsen samt

god jul og godt nytår til alle

 

Gert Nielsen                                 Bent Madsen  

Søger du bolig? - Klik her