6609 - Digital tinglysning

Som det fremgår af dagspressen, er der stadig meget store problemer med at få den nye digitale tinglysning til generelt at fungere, hvortil kommer de særlige forhold og problemer i vores sektor, se seneste BL-Info om emnet, nr. 55 af 19. november 2009.

Siden da har vi været i løbende kontakt med Indenrigs- og Socialministeriet og Realkreditten. Sammen med disse parter arbejder vi for både en midlertidig og en mere langsigtet og acceptabel løsning for medlemmerne.

Den midlertidige løsning går i korthed ud på, at staten bl.a. må udstede en foreløbig garanti som sikkerhed for realkreditinstitutternes låneudbetalinger, indtil tinglysningerne falder på plads.

Vi har endvidere over for ministeriet fremført, at vore afdelinger og dermed vore beboere ikke må komme til at betale fordi tinglysningssystemet ikke fungerer, som det skal og bør. Vi må således forudsætte, at vore medlemmer og beboere holdes fuldstændigt skadesløse for den opståede helt urimelige og uholdbare situation i det danske tinglysningsvæsen.

Vi arbejder samtidig for en mere langsigtet og acceptabel it-løsning, og BL har i den anledning tillige henvendt sig direkte til Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet og igen til Domstolsstyrelsen og Tinglysningsretten. Vi er således fra denne Ret netop blevet oplyst om, "at Justitsministeriet nu vil tage kontakt til Økonomi- og Erhvervsministeriet med henblik på at finde en løsning på problemet".

P.t. arbejder Indenrigs- og Socialministeriet altså på den midlertidige løsning, medens vi i skrivende stund endnu ikke har hørt nærmere fra Justitsministeriet, hvortil vi ellers har tilbudt alle oplysninger og anden form for bistand, således at vi i et bredt samarbejde med myndighederne kan finde frem til de rigtige løsninger.

Vi følger fortsat situationen nøje og informerer igen, så snart der er væsentligt nyt.

Læs mere om digital tinglysning

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her