5809 - Udkast til målsætningsprogram for BL 2010 - 2014

Vedlagt fremsender vi bestyrelsens første udkast til målsætningsprogram for perioden 2010-2014. Programmet skal endeligt vedtages på BL´s repræsentantskabsmøde den 8. juni 2010.

Dette første udkast udsendes nu til en debat hos medlemmerne og i kredsene, og BL´s bestyrelse vil på et bestyrelsesmøde den 11. marts 2010 behandle de indkomne bemærkninger og forslag med henblik på det endelige forslag fra bestyrelsen, som skal udsendes forud for repræsentantskabsmødet.

Hvis bemærkninger og forslag fra medlemmer og kredse skal kunne nå at indgå i bestyrelsens behandling i marts, skal de være BL i hænde senest mandag den 22. februar 2010.

Yderligere eksemplarer af første udkast til målsætningsprogrammet kan rekvireres ved henvendelse til BL´s ekspedition på 33 76 20 00 eller på e-mail: bl@bl.dk.


Med venlig hilsen

 

Gert Nielsen                                                       Bent Madsen
 
 

Søger du bolig? - Klik her