5609 - Moms og lønsumsafgift – renter af tilbagebetalte afgifter m.v.

Efterhånden som medlemmerne modtager forholdsvis store tilbagebetalinger fra SKAT, er der flere, der har spurgt, hvordan de skal forholde sig med de ganske betydelige rentebeløb, som følger med selve hovedkravene.

For også senere at undgå enhver diskussion med myndighederne, dels om der er sket overvæltning på lejerne eller ej, dels om princippet om balanceleje bliver overholdt, er det BL's og advokat Eigil Lego Andersens klare opfattelse, at også hele rentebeløbet skal komme lejerne direkte til gode i år eller næste år gennem en hertil svarende lejenedsættelse.

Det er ikke nødvendigt at varsle sådanne lejenedsættelser, men boligorganisationerne bør naturligvis informere lejerne om "det glade budskab" og baggrunden herfor.

Der kan i øvrigt atter henvises til BL Info nr. 20 fra de 7. maj 2009, hvor der også stod, at renterne skal følge hovedkravet, se afsnittet om såkaldt overvæltning.

Med venlig hilsen


Gert Nielsen                              /                                  Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her