0709 - Betalingsfristerne for indeholdt A-skat, AM-bidrag og moms udskydes

Som det er fremgået af dagspressen, har regeringen besluttet at forlænge kredittiderne/betalings­fristerne for indbetaling af A-skat, AM-bidrag og moms. Dette gælder for enhver arbejdsgiver og/eller momsregistreret virksomhed, altså også for BL's medlemmer.

Fristerne for indbetalingerne af indeholdt A-skat og AM-bidrag udskydes med en måned allerede fra februar 2009. Konsekvenserne heraf vil være, at ­de store virksomheder, som skal indeholde A-skat og AM-bidrag sidste bankdag i februar (den 27.), kan udskyde selve betalingen til sidste bankdag i marts, dvs. tirsdag den 31. marts.

For de små og mellemstore virksomheder. der skal indbetale A-skat og AM-bidrag for februar den 10. marts 2009, bliver betalingen tilsvarende udskudt til den 14. april 2009.

Disse 2 ensartede ordninger løber i 6 måneder til august-september 2009 med følgende yderligere frister:

Store virksomheder

Periode Tidligere frister Udskydes til
Marts 31. marts 30. april
April 30. april 29. man
Maj 29. maj 30. juni
Juni 30. juni 31. juli
Juli 31. juli 31. august
August 31. august 31. august


Små og mellemstore virksomheder

Periode Tidligere frister Udskydes til
Marts 14. april 11. maj
April 11. maj 10. juni
Maj 10. juni 10. juli
Juni 10. juli 10. august
Juli 10. august 10. september
August 10. september 10. september

Herefter kommer de tidligere sædvanlige betalingsfrister igen til at gælde.

Som nævnt i indledningen bliver der også lempet på indbetalingsfristerne for moms. For større virksomheder, som betaler moms månedsvis, forlænges kredittiden med gennemsnitligt 30 dage allerede gældende for momsen for januar 2009. Den skulle således have været betalt den 25. februar, men er udskudt til den 25. marts. Denne ordning løber også i ca. 6 måneder med følgende yderligere frister:


Virksomheder der betaler moms månedligt

Periode Tidligere frister Udskydes til
Februar 25. marts 27. april
Marts 27. april 25. maj
April 25. maj 25. juni
Maj 25. juni 27. juli
Juni 17. august 25. august
Juli 25. august 25. august

For de små og mellemstore virksomheder, der normalt betaler moms kvartalsvis en måned og 10 dage efter kvartalets udløb, bliver betalingsfristerne udskudt med gennemsnitligt 20 dage. Momsen for januar kvartal, der normalt skal betales den 10. maj, udskydes til betaling den 2. juni 2009. Momsen for april kvartal skal først betales den 1. september 2009.

For virksomheder, der kun betaler moms halvårligt, ændres betalingsfristen vedrørende momsen for andet halvår af 2008 fra 1. marts til 1. september 2009, medens momsen for første halvår af 2009 stadig skal betales senest den 1. september 2009.

                                              -------------

Regeringen vil hurtigst muligt fremsætte lovforslag om alt dette. Da der har været meget kort tid til at tilrette procedurerne i SKAT, har Skatteministeriet oplyst, at der vil kunne ske fejl med forkerte rykkere. Sker dette, skal virksomhederne blot se bort herfra, og der skal naturligvis heller ikke betales renter eller gebyrer, og beløbene vil selvsagt heller ikke blive inddrevet, før virksomhederne eventuelt overskrider de nye frister.

Det tilføjes, at det altså kun er selve betalingerne, der er udskudt. Derimod skal virksomhederne som hidtil og til de sædvanlige frister indberette den indeholdte A-skat m.v. til e-indkomstregistret.

Har medlemmerne spørgsmål eller lignende til dette BL Informerer, kan henvendelse rettes til Preben Mathiesen, direkte telefon 3376 2056, e-mail: pm@bl.dk eller man kan rette henvendelse direkte til SKAT på telefon 7222 1818.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her