0409 - Ny løntabel pr. 1. marts 2009


Vedlagt dette BL-informerer følger ny løntabel for 2009.

Den 1. marts 2009 sker der en regulering af lønningerne, udmøntning af decentrale tillæg, pensionsbidraget og ferietillægget.

Lønningerne reguleres med henholdsvis 3,15 % for gårdmænd og varmemestre, og med 2,85 % for ejendomsservicemedhjælpere og ejendomsserviceteknikere og elever.

Pensionsbidraget stiger i alt med 1,5 % til 15 %, hvor arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3, jf. bilag 2 i overenskomsten.

Herudover skal der udmøntes 1,0 % af lønsummen til decentrale funktions- og kvalifikationstillæg, jf. § 14, stk.2 i overenskomsten for ejendomsfunktionærerne.

Ydermere forhøjes ferietillægget til 2,5 %, og dette beregnes med 2008 som basisår.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt


Løntabel for 2009


Løntabellen er revideret i forhold til den udsendte.

Løntabel for 2009

Søger du bolig? - Klik her