0309 - Overenskomst for akademikere

BL´s overenskomstudvalg indgik i 2008 to landsdækkende overenskomster med HK-Privat og Faglig Puls for henholdsvis administrative medarbejdere m.m. og inspektører i den almene sektor.

Her i 2009 vil overenskomstudvalget forsøge at indgå en aftale med Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) og Dansk Magisterforening (DM) om en landsdækkende overenskomst for akademisk ansatte i boligorganisationerne. DJØF og DM forhandler på vegne af samtlige akademiske organisationer.

BL fik allerede i 2007 en henvendelse fra DJØF om at indgå en landsdækkende overenskomst. Dette var BL´s overenskomstudvalg umiddelbart positivt indstillet overfor, da antallet af akademikere i den almene sektor er vokset betragteligt de senere år, og denne medarbejdergruppe repræsenterer kompetencer, som der alt andet lige vil være en øget efterspørgsel efter for at håndtere boligorganisationernes mangeartede arbejdsopgaver i fremtiden.

Antallet af akademiske medarbejdere er i dag ca. 350, og langt de fleste er ansat i de store boligorganisationer. Af samme årsag er der blevet nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra fire af de store boligorganisationer og medlemmer fra overenskomstudvalget, der løbende vil mødes for at drøfte strategi og forslag forud for de forhandlinger, som overenskomstudvalget efterfølgende skal have med DJØF/DM.

BL´s overenskomstudvalg har gjort det til en fast tradition at mødes med forretningsførerne/direktørerne i kredssammenhæng for at diskutere bl.a. overenskomster før og efter de er blevet indgået. Da de fleste boligorganisationer imidlertid ikke har ansat akademisk arbejdskraft, gør udvalget denne gang en undtagelse, men BL vil selvfølgelig informere på behørig vis. Endvidere er boligorganisationerne velkommen til at rette henvendelse til BL´s sekretariat, hvis man ønsker at bidrage eller have kommentarer til en kommende AC-overenskomst.

AC-overenskomsten påregnes at blive indgået for en 2-årig periode med start i 2009 og med udløb i 2011 som de to øvrige landsoverenskomster.


Med venlig hilsen

Gert Nielsen/ Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her