0209 - Nyt om moms og lønsumsafgift

Den centrale afmelding af afdelingerne i CVR sker først i uge 4, men stadig med virkning fra 1. januar 2009

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har netop oplyst, at SKAT desværre først i uge 4 kan foretage de forberedelser, der er nødvendige for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens centrale ophørskørsel, for så vidt angår afdelingerne. Derfor vil de kommende beviser for afdelingernes ophør først blive udsendt til de almene boligorganisationer i uge 6-7.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog understreget, at denne forsinkelse ingen betydning har for A-skat - derfor må der ikke indsendes angivelser om A-skat fra afdelingerne, heller ikke såkaldte 0-angivelser. Alle angivelser sker som bekendt fremover kun på boligorganisationens CVR-nummer.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i øvrigt anmodet om, at medlemmerne indtil videre ikke selv afmelder afdelinger, før medlemmerne har det fulde overblik i løbet af uge 6-7, når ophørsbeviserne er kommet frem.

Ved tildelingen af afdelingernes egne CVR-numre i juni/juli 2005 fik hver afdeling samtidig og automatisk et såkaldt Produktionsenhedsnummer (P-enhedsnummer) som en fast arbejdsadresse. Når nu afdelingerne ophører CVR-mæssigt, bliver disse P-enhedsnumre også slettet automatisk.

Enkelte medlemmer har derfor spurgt, om de fremover vil kunne oprette nye P-enhedsnumre for afdelingerne, men selvsagt under hele boligorganisationens eget og eneste CVR-nummer.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her