0109 - Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2008

Nr.:    Dato:     Emne:
0108 23. januar Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2007
0208 23. januar Boligydelse og Boligsikring 2008 - Lån til indskud 2008
0308 23. januar      Undersøgelse af omfanget af rammeaftaler og længerevarende samarbejder
0408 31. januar Ny løntabel pr. 1. marts 2008
0508 31. januar Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2008
0608 7. februar Nye pjecer om personalepolitik og medarbejderudviklingssamtaler
0708 7. februar Ejendomsfunktionærer og medararbejderudviklingssamtaler
0808 7. februar Guide til energiforbedringer af etageboligen
0908 21. februar Lønstatistik 2007
1008 21. februar Ændringer om tidsbegrænsede og midlertidige ansatte ejendomsfunktionærer
1108 21. februar Kursus om helhedsplaner og fremtidssikring - i København d. 15.-16. april 2008
1208 21. februar Fremtidens boligpolitik for ældre - udfordringer og forslag
1308 6. marts Ungdomsboligbidrag i 2007 og 2008
1408 14. marts Ny driftsbekendtgørelse med nye kontoplaner m.v.
1508 14. marts Status på forhandlinger om landsdækkende overenskomster
1608 3. april NBO's Energipris 2008
1708 30. april Krav om indsamling af nøgletal for rådgivere og ændring i nøgletal for entreprenører
1808 8. maj Almene Boligdage 2008 - Den gode historie
1908 16. maj Statistiske nøgletal
2008 22. maj Nye landsdækkende overenskomster 2008-2011
2108 22. maj Byggeskadefondens Årsberetning 2007
2208 30. maj Moms og lønsumsafgift - BL vandt sagen i Højesteret
2308 12. juni Henlæggelse til dispositionsfond
2408 12. juni Kursus om helhedsplaner og fremtidssikring
2508 12. juni Inspiration og vejledning til bestyrelsesarbejdet
2608 12. juni Håndbog om almene boliger
2708 12. juni Inspektørernes overenskomst
2808 19. juni Løntabel for inspektører
2908 26. juni Moms og lønsumsafgift - konsekvenser af Højesterets dom
3008 26. juni Orientering om forlængelse af forsøgsordning med salg af almene familieboliger
3108 3. juli HK-overenskomsten 2008
3208 11. juli Notater vedrørende kommentarer til landsdækkende overenskomster
3308 11. juli Bredbåndsdagene 16. og 17. september 2008
3408 14. august Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumshuslejen for 2008, jf. (Bilag 3) Særlig aftale - Bopælspligt
3508 14. august Ny uddannelsesbekendtgørelse inden for erhvervsuddannelsesområdet og efterfølgende ændringer i ejendomsserviceteknikeruddannelsen
3608 14. august Samarbejde med kommunen - Hvorfor og hvordan?
3708 14. august Statistik januar 2008
3808 14. august Overenskomst for inspektører
3908 28. august Sociale viceværter tilknyttet kollegier og ungdomsboliger - Udmelding af pulje fra Velfærdsministeriet
4008 28. august Fornyet kampagne om bekæmpelse af skimmel - indbydelse til temamøder
4108 29. august  Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift
4208 4. september Aftrapning af rentesikring 2009
4308 11. september Ændringer til udlejningsbekendtgørelsen om fortrinsret for stærkt bevægelseshæmmede personer m.v.
4408 18. september Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne
4508 16. oktober Forvaltningskonference, 24. - 25. november 2008
4608 6. november Nyt om lønsumsafgift og moms
4708 13. november Orientering om vejledning om nøgletal
4808 10. december Udskydelse af digital tinglysning
4908 18. december Medlemskontingent 2009
5008 18. december Statistik 2009
5108 18. december Notat om kommentarer til landsdækkende overenskomster
5208 18. december Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2009
5308 18. december Ældreboliger - anvisningsret og ommærkning til familieboliger
5408 18. december Moms og lønsumsafgift - CVR- og P-numre
5508 19. december Boligpolitisk debatoplæg
Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her