4308 - Ændringer til udlejningsbekendtgørelsen om fortrinsret for stærkt bevægelseshæmmede personer m.v.

Efter aftale med Velfærdsministeriet vedlægges et eksemplar af ministeriets orienteringsbrev til samtlige kommuner og boligorganisationer om ovenstående ændringer i udlejningsreglerne.

Det bemærkes, at ændringerne trådte i kraft den 1. september 2008, se § 2 i ligeledes vedlagte ændringsbekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her