4008 - Fornyet kampagne om bekæmpelse af skimmel - indbydelse til temamøder

Debatten om skimmelsvamp i boliger fylder fortsat meget i medierne, og der er stadig ofte sager, hvor de almene boligorganisationer og deres forvaltninger kritiseres for håndteringen, når beboerne klager over problemerne.

Der er desværre også en betydelig mængde af sager, hvor der opstår betydelige investeringsbehov for at renovere boliger, der har problemer med skimmelsvamp.

Landsbyggefonden har for nogle år siden kørt en ganske omfattende oplysningskampagne, men udviklingen viser, at der er behov for at gentage og forny denne kampagne, og derfor planlægges en fornyet kampagne her i efterårets løb.

Som en del af denne kampagne udsendes hermed indbydelse til deltagelse i tre temamøder for inspektører, driftschefer m.v. Temamøderne finder sted den 23., den 25. og den 29. september, og vi henviser til vedlagte indbydelse.

Samtidig skal vi også endnu en gang opfordre medlemmerne til at være meget omhyggelige i håndteringen af klagesager i forbindelse med skimmelsvamp, da der fortsat dukker negative historier op i medierne. Alvorlige skimmelsvampeproblemer udgør en alvorlig sundhedsrisiko for beboerne, og derfor er det vigtigt at sikre en ordentlig behandling af sagerne, når de opstår. Det er en forpligtelse i forhold til beboerne, og det er også nødvendigt, hvis vi vil undgå negativ medieomtale og negativ bedømmelse i offentligheden, som har megen fokus på disse problemer.

Vi skal her henvise til BL-Informerer nr. 35 af 28. juni 2007, hvor BL udsendte udkast til forretningsgange for håndtering af sager om skimmelsvamp sammen med ide til afholdelse af forebyggende sundhedseftersyn i boliger.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her