3908 - Sociale viceværter tilknyttet kollegier og ungdomsboliger

Det er nu muligt at få støtte til at ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger og kollegier. Viceværten skal stå til rådighed for de unge, opfange problemer og bygge bro mellem udsatte unge og de øvrige beboere i ungdomsboliger.

Der er udmeldt en pulje fra Velfærdsministeriet på 17,8 mio. kr. over årene 2009 - 2012 til at støtte ansættelse af sociale viceværter. Puljen kan søges af boligorganisationer og selvejende ungdomsboliginstitutioner i fællesskab med kommunen.

Sidste frist for ansøgning er 24. oktober 2008. Forventet projektstart for ansættelse af sociale viceværter er 1. januar 2009.

Der kan læses mere på www.velfaerd.dk. Her kan også hentes ansøgningsskema og vejledningsmateriale. Materialet kan desuden rekvireres hos:

 Sikringsstyrelsen
Tilskudskontoret
Landemærket 11
1119 København K.
tlf. 33 92 92 50 (kl.10-14)

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bent Madsen

 

 

Søger du bolig? - Klik her