3808 - Overenskomst for inspektører

Den indgåede overenskomst for inspektører 2008-2011 foreligger nu i trykt udgave og vedlægges til orientering.

Vi henviser til tidligere udsendt orientering om overenskomsten og til de forestående forretningsførermøder, hvor denne overenskomst og overenskomsten på HK-området vil blive nærmere præsenteret og debatteret.

Flere eksemplarer kan rekvireres i sekretariatet, og overenskomsten kan også hentes på BL's hjemmeside under arbejdsmarked.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her