3608 - Samarbejde med kommunen - Hvorfor og hvordan?

BL har udarbejdet pjecen "Kommunesamarbejde - Hvorfor og hvordan?", som er vedlagt.

Formålet med pjecen er at beskrive mulighederne i at etablere en samarbejdsstruktur i den enkelte kommune, hvor boligorganisationerne og kommunen kan drøfte og indgå aftaler om fx boligsocial anvisning, takststrukturer for forsyning osv. I pjecen præsenteres konkrete eksempler på organisering af kommunesamarbejder, som kan tjene til inspiration.

Pjecen vil blive benyttet i den møderække, som BL i øjeblikket gennemfører i alle kommuner for at sætte fokus på kommunesamarbejde og medvirke til, at der etableres kommunesamarbejder i alle kommuner. Der er to væsentlige årsager til, at fokus rettes mod kommunesamarbejder.

For det første har strukturreformen medført, at de fleste kommuner er blevet større med flere almene boligorganisationer og andre måder at administrere boligpolitikken og det almene tilsyn på.  Disse ændringer har gjort det både interessant og nødvendigt at se på, hvordan samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunens ledelse fungerer.

For det andet er udvalgsarbejdet mellem Velfærdsministeriet, KL og BL om den fremtidige styring af den almene sektor netop afsluttet med udgivelsen af en rapport, der anbefaler en mål- og aftalestyring mellem kommuner og boligorganisationer baseret på en årlig styringsdialog. Det vil være oplagt, at dele af denne styringsdialog kan ske i regi af kommunesamarbejder for at styrke den almene sektors synspunkter og samtidig medvirke til, at styringsdialogen kan afvikles smidigt i kommuner med mange boligorganisationer. Samtidig er det i udvalget aftalt, at der skal igangsættes en debat i alle kommuner og boligorganisationer om den almene sektors struktur mv., og det er indlysende at denne debat mange steder vil tage udgangspunkt i allerede eksisterende kommunesamarbejde.

Yderligere pjecer kan rekvireres ved henvendelse til Bjarne Werth, bwj@bl.dk - 33762049

Ønskes der konkret assistance i forbindelse med opstart af kommunesamarbejde, kan henvendelse ske til kredskonsulenten for den relevante kreds. 

Tage Jensen, taj@bl.dk - 33762040 - 1. kreds
John Frese, jf@bl.dk - 33762034 - 2., 9. og 11. kreds
Jens B. Hansen, jbh@bl.dk - 87331062 - 3. og 4. kreds
Lisa Fischel, lfi@bl.dk - 87331061 - 6. kreds
Søren Madsen, sma@bl.dk - 87331066 - 7., 8. og 10. kreds
Niels Sørensen, ns@bl.dk - 87331060 - 5. kreds

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Niels Sørensen

Søger du bolig? - Klik her