3208 - Notater vedrørende kommentarer til landsdækkende overenskomster

Medlemmerne hos HK-Privat og Faglig Puls har sagt ja til det forhandlede overenskomstresultat, der forelå i maj måned 2008, og med et ja ved de netop afsluttede urafstemninger er overenskomsterne hermed endeligt indgået.

I en forhandlingsøvelse, hvor to parter på landsplan skal forhandle en samlet landsdækkende overenskomst, vil der efterfølgende uvægerligt dukke en række spørgsmål op, herunder ikke mindst i overgangen fra rigtig mange lokalt indgåede overenskomster og til to nye landsdækkende.

Derfor vedlægges der til dette BL-informerer to notater, der kommenterer indholdet i de to overenskomster. Notaterne vil alt andet lige være at betragte som de første, da indholdet sikkert på ingen måde er dækkende for de spørgsmål de nye landsdækkende overenskomster måtte medføre ude i boligorganisationerne. Derfor vil overenskomstparterne senere i år overveje at udsende supplerende materiale på baggrund af de henvendelser, der måtte forekomme i mellemtiden.

Selvom BL er koncipist på de vedlagte notater, har papirerne inden offentliggørelse været drøftet med aftaleparterne HK-Privat og Faglig Puls, og er hermed blevet parternes forsøg på at besvare en del af problemstillingerne her ved overenskomsternes periodemæssige begyndelse.

Noterne lægges endvidere på BL`s hjemmeside under "Arbejdsmarked".

Med venlig hilsen

Bjarne Zetterström / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her