3108 - HK-overenskomsten 2008

Til orientering kan BL meddele, at den mellem BL og HK-Privat nyligt indgåede overenskomst blev vedtaget for nogle dage siden. Ved urafstemningen stemte ca. 93 % for og ca. 7 % stemte imod.

Der vedlægges en løntabel for 2008.

Løntabellen lægges tillige på BL's hjemmeside under "Arbejdsmarked".

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her