2708 - Inspektørernes overenskomst

Til orientering kan BL meddele, at den mellem BL og Faglig Puls nylig indgåede overenskomst for inspektørerne blev vedtaget tidligere i denne uge. Ved urafstemningen stemte 80 % for og 20 % i mod.

Hermed er overenskomsten gyldig, og medarbejderne kan bl.a. herefter få reguleret deres løn.

Resultatet af HK´s urafsteming om deres nye landsoverenskomst, foreligger først i slutningen af måneden.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her